Serverové příkazy

Všeobecné příkazy:

!servery – vypsání všech našich serverů
!ws – nastavení skinů na zbraně
!knife – nastavení nože
!gloves – nastavení rukavic
!statrak – nastavení stattraku
!radio – nastavení rádia
!song – vypsání názvu písničky, která právě hraje

Příkazy pro 1v1 a Retake servery:

!showdmg – zapnutí/vypnutí zobrazení poškození
!guns – výběr zbraní

Odkazy:

!web – přesměrování na webovou stránku
!banlist – webová stránka banlistu
!vipinfo – stránka s informacemi o vip
!group – naše steam skupina
!facebook – naše facebook stránka
!ticket – podpora skrz ticket systém